0

Đau bìu – chớ chủ quan

Nhiều nam giới cảm thấy đau vùng bìu, nhưng họ thường chủ quan bỏ qua vì nghĩ rằng đó không…

0

Đau bìu – chớ chủ quan

Nhiều nam giới cảm thấy đau vùng bìu, nhưng họ thường chủ quan bỏ qua vì nghĩ rằng đó không…